Le Domaine Les Ranchisses » De camping » Algemene verkoopsvoorwaarden

RESERVERINGSVOORWAARDEN

Algemeen

 • De reservering wordt pas effectief na akkoord van het dorp, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van ofwel het volledig ingevulde en ondertekende reserveringscontract, ofwel na aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden bij online reservering.
 • In geval van niet-betaling van het voorschot bij de reservering of van het saldo uiterlijk 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf door de klant, behoudt het dorp zich het recht voor de reservering te annuleren en de accommodatie opnieuw te huur aan te bieden.
 • Reserveringen zijn alleen bindend voor Yelloh! Village als Yelloh! Village ze heeft aanvaard, wat Yelloh! Village vrij kan doen of weigeren, afhankelijk van de beschikbaarheid en in het algemeen van alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering kunnen beïnvloeden. Yelloh! Village biedt gezinsvakanties aan, in de traditionele zin van het woord, en de accommodatie is speciaal hiervoor ontworpen. Yelloh! Village behoudt zich het recht voor om elke reservering te weigeren die in strijd is met dit principe of die dit principe wil omzeilen.
 • De reservering van een kampeerplaats of huuraccommodatie is strikt persoonlijk. In geen geval mag u uw reservering onderverhuren of overdragen zonder voorafgaande toestemming van het dorp.
 • Minderjarigen moeten worden begeleid door hun ouders of wettelijke voogden.

Locaties

Het basispakket omvat een staanplaats voor een tent, caravan of camper voor 1 of 2 personen, toegang tot de sanitaire voorzieningen en de receptie.

De standplaatsen worden per nacht berekend van 13.00 tot 12.00 uur. Onze standplaatsen hebben een gemiddelde oppervlakte van 100m² en zijn ontworpen voor maximaal 6 personen. Ze beschikken allemaal over 10A elektriciteit (Europese stekker), afvoer van afvalwater en een wateraansluiting (terminal voor meerdere standplaatsen). Er zijn twee gesloten en verwarmde sanitairblokken beschikbaar (gehandicaptenvoorzieningen, kinderdagverblijf). Serviceplaats voor campers. Hondendouche.

Verhuur

 • Alle huuraccommodaties zijn volledig uitgerust. Het basispakket varieert van 2 tot meer dan 8 plaatsen, afhankelijk van het type accommodatie en het dorp.
 • De Yelloh! Village campings behouden zich het recht voor de toegang tot het dorp te weigeren aan groepen of gezinnen die met een groter aantal deelnemers aankomen dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie.

Reserveringskosten

Yelloh! Village biedt gratis reserveringskosten voor huuraccommodaties en kale standplaatsen.

Onze huuraccommodaties zijn verdeeld in twee sectoren: Côté Prairie (activiteitencentrum, aanbevolen voor personen met beperkte mobiliteit) en Côté Terrasse (rust en prachtig uitzicht). De verhuur start elke dag vanaf 17.00 uur tot 10.00 uur op de dag van vertrek. In het laagseizoen kunnen de vertrektijden op verzoek worden aangepast. Elke ontevredenheid over de staat van netheid of de algemene toestand van de woning moet uiterlijk 24 uur na aankomst worden gemeld, zodat wij de situatie kunnen rechtzetten. Bij verhuur wordt u gevraagd een borgsom te betalen in de vorm van een bankafdruk: 200€. U moet voor 10 uur vertrekken tijdens de openingsuren van de receptie. Nadat wij uw stacaravan hebben gecontroleerd en uw borgsom na uw vertrek hebben vernietigd, sturen wij u een bevestigingsmail. Indien dit niet het geval is, machtigt u Domaine Les Ranchisses om het verschuldigde bedrag in te houden ter compensatie van verlies, schade of kosten voor het herstel van de ruimte, inclusief de schoonmaak. Eventueel gebroken serviesgoed wordt vervangen of vergoed.

Tarieven en verblijfsduur

 • De getoonde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2023. Ze gelden per nacht en zijn in euro’s, inclusief BTW.
 • De hoogte van de toeristenbelasting verschilt per gemeente.
 • De tarieven kunnen in de loop van het seizoen variëren.

Betalingsvoorwaarden

 • Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor het begin van het verblijf worden gemaakt, moet bij reservering in het dorp een voorschot van 15% van de prijs van de geboekte diensten worden betaald. Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor het begin van het verblijf in het dorp worden betaald.
 • Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor het begin van het verblijf worden gemaakt, moet het volledige bedrag op het moment van de reservering in het dorp worden betaald (aanbetaling van 15% + saldo van het verblijf).
 • In geval van niet-betaling van het voorschot bij de reservering of van het saldo uiterlijk 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf door de klant, behoudt het dorp zich het recht voor de reservering te annuleren en de accommodatie opnieuw te verhuren.

GEEN HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met artikel L.221-28 van de Franse consumentenwetgeving deelt Yelloh! Village zijn klanten mee dat de verkoop van accommodatiediensten op een bepaalde datum of met een bepaalde frequentie niet onderworpen is aan de bepalingen betreffende de bedenktijd van 14 dagen.

ANNULERING EN WIJZIGING

1. Uw reservering wijzigen

Klanten kunnen een wijziging van hun verblijf op dezelfde camping (data, type accommodatie) aanvragen door de camping aan te schrijven (per post of e-mail), onder voorbehoud van beschikbaarheid. Geen enkel uitstel wordt aanvaard voor het volgende seizoen. Als er geen wijziging wordt aangebracht, is de klant verplicht te blijven zoals oorspronkelijk geboekt of te annuleren onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering.

 • Elk verzoek om de duur van uw verblijf te verlengen is afhankelijk van de beschikbaarheid en de geldende tarieven.
 • Elk verzoek om de duur van uw verblijf te verkorten wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderworpen aan de voorwaarden voor annulering en onderbreking van het verblijf.

2. Ongebruikte uitkeringen

Als uw verblijf wordt onderbroken of ingekort om een van de volgende redenen :

 • Sluiting van de grenzen bij administratieve beslissing
 • Administratieve sluiting van de camping
 • Reizen beperkt tot een aantal kilometers bij administratief besluit, waardoor het onmogelijk is naar het kampeerterrein te komen

De camping verstrekt een tegoedbon voor het bedrag van de niet gebruikte nachten, die twee jaar geldig is. Indien de klant deze bon weigert, zal hij/zij op verzoek het overeenkomstige bedrag terugbetaald krijgen, verminderd met de kosten van een eventuele annuleringsverzekering.

Afgezien van de hierboven genoemde redenen, zal elk verblijf dat wordt onderbroken of ingekort (late aankomst, vroegtijdig vertrek) door toedoen van de klant geen aanleiding geven tot terugbetaling of een tegoedbon.

3. Annulering door camping Yelloh! Village
In geval van annulering door camping Yelloh! Village, behalve in geval van overmacht, worden de voor de reservering betaalde bedragen volledig terugbetaald. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding.

4. Annulering door de kampeerder

In geval van annulering door de kampeerder, behalve in geval van overmacht, zijn de voorwaarden voor annulering en terugbetaling als volgt.

Elk annuleringsverzoek moet per post naar het postadres van camping Yelloh! Village of per e-mail worden gestuurd. Telefonische annuleringen kunnen niet in aanmerking worden genomen. Elke annulering leidt tot annulering van de reservering en de camping behoudt zich het recht voor de accommodatie opnieuw te verhuren.

a. In geval van annulering door de kampeerder zonder inschrijving op de annuleringsgarantie

Om een van de volgende redenen (die het verblijf verhinderen) :

 • Sluiting van de grenzen bij administratieve beslissing
 • Administratieve sluiting van de camping
 • Reizen beperkt tot een aantal kilometers bij administratief besluit, waardoor het onmogelijk is naar het kampeerterrein te komen

De camping verstrekt een tegoedbon voor het volledige betaalde bedrag, die twee jaar geldig is. Indien de klant deze bon weigert, wordt het desbetreffende bedrag op verzoek terugbetaald.

Voor alle andere redenen:

 • Geval 1: Annulering tot 16 (zestien) dagen voor het begin van het verblijf.De aanbetaling van 15% van de totale verblijfskosten wordt door de camping ingehouden als annuleringskosten. De betaalde bedragen, afgetrokken van het voorschot, zullen worden terugbetaald.Indien de betaling geheel of gedeeltelijk is verricht met een voucher die meer waard is dan de aanbetaling: de aanbetaling van 15% van de totale verblijfskosten wordt door de camping ingehouden als annuleringskosten. Een nieuwe niet-restitueerbare voucher voor 2 jaar voor gebruik op de camping waar het verblijf werd geannuleerd zal worden uitgegeven voor het bedrag van de oorspronkelijke voucher minus de aanbetaling van 15%. De rest van de betaalde bedragen, behalve de voucher, zal worden terugbetaald.
 • Geval 2: Annulering tussen D-15 en D-6 voor het begin van het verblijf. De camping houdt 30% van de totale verblijfskosten in als annuleringskosten. Er wordt een tegoedbon uitgegeven voor een bedrag dat overeenkomt met de betaalde bedragen minus de annuleringskosten van 30% van het totale bedrag van het verblijf. Deze tegoedbon wordt niet terugbetaald, is niet overdraagbaar, kan alleen worden gebruikt op de camping waar het verblijf is geannuleerd en is twee jaar geldig.
 • Geval 3: Annulering tussen D-5 en D-0 voor aanvang van het verblijf. Het totale betaalde bedrag, d.w.z. de totale kosten van het verblijf, worden door de camping ingehouden. Er vindt geen terugbetaling plaats. Indien de klant niet binnen twee dagen voor het begin van zijn verblijf op de camping aankomt en de camping niet van tevoren per brief of e-mail op de hoogte heeft gesteld, wordt de reservering als geannuleerd beschouwd door de klant. De camping behoudt zich dan het recht voor de accommodatie opnieuw te verhuren.
 • Annulering tot 30 (dertig) dagen voor het begin van het verblijf:
  De aanbetaling van 15% van de totale verblijfskosten wordt door de camping ingehouden als annuleringskosten. De betaalde bedragen, afgetrokken van het voorschot, zullen worden terugbetaald. Indien de betaling geheel of gedeeltelijk is verricht met een voucher die meer waard is dan de aanbetaling: de aanbetaling van 15% van de totale verblijfskosten wordt door de camping ingehouden als annuleringskosten. Een nieuwe niet-restitueerbare voucher voor 2 jaar voor gebruik op de camping waar het verblijf werd geannuleerd zal worden uitgegeven voor het bedrag van de oorspronkelijke voucher minus de aanbetaling van 15%. De rest van de betaalde bedragen, behalve de voucher, zal worden terugbetaald.
 • Annulering minder dan 30 (dertig) dagen voor aankomst :
  Alle betaalde bedragen worden door de camping ingehouden.

Bij annulering van het verblijf kan het bedrag dat in ‘cheques vacances’ is betaald niet terugbetaald worden, overeenkomstig artikel L.112-14 I. van de Franse Code Monétaire et Financier (monetair en financieel wetboek). In dit geval zal een tegoedbon zonder terugbetalingsmogelijkheid met een geldigheidsduur van 2 jaar worden uitgeschreven, besteedbaar op de camping waar het verblijf werd
geannuleerd, ter hoogte van het bedrag dat in ‘cheques vacances’ is betaald, eventueel onder aftrek van de aanbetaling, volgens de hierboven aangegeven voorwaarden.

b. In geval van annulering uit hoofde van de kampeerder met annuleringsverzekering. De overgemaakte bedragen zijn gedekt door de waarborg in overeenstemming met de algemene annuleringsvoorwaarden. Als de reden niet wordt gedekt door de annuleringsverzekering of het dossier door de verzekering geweigerd wordt, is paragraaf 4.a van de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing en worden de kosten van de annuleringsverzekering in mindering gebracht op de uitbetaalde bedragen bij annulering.

JE VERBLIJF

1. Aankomst

 • Indien de verplichting van een ‘gezondheidspas’ door de autoriteiten van het land van de camping is opgelegd tijdens de data van het gereserveerde verblijf, moeten alle deelnemers aan het verblijf op wie deze verplichting van toepassing is een geldige ‘gezondheidspas’ tonen om toegang te krijgen tot de camping.
 • De aankomstdagen kunnen variëren naargelang het dorp en de periode (raadpleeg de bijzondere reserveringsvoorwaarden van ieder dorp).
 • Huuraccommodaties: op de aankomstdag ben je vanaf 17u00 welkom in het Yelloh! Village. Bij de overhandiging van de sleutels van je accommodatie wordt je een waarborg gevraagd naargelang van de camping.

2. Tijdens uw verblijf

Het is aan de kampeerder om zich goed te verzekeren: de kampeerder is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke voorwerpen (fietsen, enz.). Het dorp wijst elke verantwoordelijkheid af voor elk incident dat onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de kampeerder valt. Alle klanten moeten zich schikken naar de bepalingen van het huishoudelijke reglement. Iedere huurder is verantwoordelijk voor de problemen en schade veroorzaakt door de personen die samen met hem verblijven of hem
bezoeken.

3. Vertrek

 • Hébergements locatifs : Au jour du départ indiqué sur votre contrat, l’hébergement locatif doit être libéré avant 10 heures du matin. L’hébergement sera rendu en parfait état de propreté, et l’inventaire pourra être vérifié, tout objet cassé ou détérioré sera à votre charge, ainsi que la remise en état des lieux si cela s’avérait nécessaire. La caution vous sera restituée en fin de séjour déduction faite des indemnités retenues, sur factures justificatives, pour les éventuels dégâts constatés par l’état des lieux de sortie. La retenue de la caution n’exclut pas un dédommagement supplémentaire dans le cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci.
 • Hébergements locatifs : Dans le cas où l’hébergement n’aurait pas été nettoyé avant votre départ, un forfait nettoyage d’une valeur minimale de 95€ TTC vous sera demandé (voir la page Tarifs de chacun des villages).
 • Voor ieder laattijdig vertrek kan uw een extra dag worden aangerekend ter waarde van de geldende nachtprijs

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan in sommige Yelloh! Village campingdorpen (behalve honden van de 1e en 2e categorie). Als ze zijn toegelaten, moeten ze permanent worden aangelijnd. Ze zijn verboden rond het zwembad, in de winkels met voedingsmiddelen en in de gebouwen. Het vaccinatieboekje van honden en katten moet in orde zijn.

PORTRETRECHT (RECHT OP AFBEELDING)

U geeft Yelloh! Village en elke persoon die hiertoe voor Yelloh! Village zou optreden, toestemming om u te fotograferen, op te nemen of te filmen tijdens uw verblijf bij Yelloh! Village en de betreffende beelden, geluiden, video’s en opnames te gebruiken op elke drager (met name op de sites of internetpagina’s van Yelloh! Village – waaronder Facebook en Instagram – op de presentatie- en
promotiemiddelen van Yelloh! Village en in reis- of toeristische gidsen). Deze toestemming geldt zowel voor uzelf als voor enige andere persoon die zich in uw gezelschap bevindt. De toestemming heeft als enig doel reclame-uitingen en media-activiteiten van de Yelloh! Village-vestigingen en de Yelloh! Village-keten mogelijk te maken en zal op geen enkele wijze afbreuk doen aan uw goede naam. Deze toestemming wordt belangeloos verleend, in om het even welk land en voor de duur van 5 jaar.

GESCHIL

Klachten betreffende de non-conformiteit van de dienstverlening ten opzichte van de contractuele verplichtingen dienen per post of e-mail te worden ingediend bij de beheerder van het betrokken campingdorp of bij Yelloh! Village

BEMIDDELING

In geval van een geschil met één van de vestigingen van onze groep, kun je op de volgende wijze contact met ons opnemen:

 • verstuur een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de beheerder van het betreffende vakantiedorp Domaine Les Ranchisses 1525 route de Valgorge, 07110 Chassiers
 • verstuur een kopie van deze brief aan de klantendienst via customerservice@yellohvillage.com of per post aan YELLOH! VILLAGE – BP 68 – 7 chemin du môle – 30220 AIGUES MORTES – FRANCE

Indien het antwoord niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u één maand na het verzenden van deze brieven/e-mails het geschil voorleggen aan het online geschillenplatform Centre de Médiation CM2C. U dient online een dossier op te sturen naar de volgende website: ec.europa.eu of per post naar: CM2C – 14 rue Saint Jean 75017 PARIS – FRANCE

AANSPRAKELIJKHEID VAN YELLOH! VILLAGE LES RANCHISSES

Yelloh! Village stelt alles in het werk om de op de website van Yelloh! Village gepubliceerde informatie over de gastlocaties, en in het bijzonder de presentatiefoto’s, de beschrijvingen, de activiteiten, de recreatiemogelijkheden, de dienstverlening en de openingsdata zo goed mogelijk bij te werken. Daar een gedeelte van deze informatie echter door partners of derden wordt verstrekt,
kan Yelloh! Village niet garanderen dat deze altijd correct, up-to-date en volledig is. In dit opzicht is Yelloh! Village enkel gebonden door een middelenverbintenis.

Voor vragen, specificaties of verzoeken om aanvullende inlichtingen kunt u gerust contact opnemen met Yelloh! Village.

INFORMATIE EN VRIJHEID

De informatie die u ons verstrekt bij uw reservering wordt niet doorgegeven aan derden. Deze informatie wordt door Yelloh! Village als vertrouwelijk beschouwd en wordt enkel gebruikt door de interne diensten van Yelloh! Village voor de verwerking van uw reservering en om de communicatie en het aanbod van diensten voorbehouden voor de klanten van Yelloh! Village te
personaliseren in functie van uw belangstelling. Conform de wet op informatie en vrijheid van 6 januari 1978 beschikt u over het recht tot toegang, correctie en aanvechting van de jou betreffende persoonlijke gegevens. Het volstaat een aanvraag in te dienen op volgend adres, met vermelding van uw naam, voornaam en adres :

Yelloh! Village Domaine Les Ranchisses
1525 route de Valgorge, 07110 Chassiers
N° SIRET : 432 366 839 00038

Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro suivant : IM030110015

In toepassing van artikel L.223-2 van de Franse consumptiewet herinneren wij u eraan dat u, indien u geen reclame- of verkooptelefoontjes meer wilt ontvangen, de mogelijkheid hebt om u gratis in te schrijven op de bel-me-niet-lijst via de website bloctel.gouv.fr. Deze lijst is bindend voor alle professionals met wie u geen lopende contractuele relatie heeft.