Les ranchisses

Verantwoordelijk en uitgever website:

N° RCS: Aubenas B 353 987 753
Intercommunautair BTW-nummer: FR93353987753
Camping Les Ranchisses
Route de Rocher
07110 Largentière
Tel.: +33 (0)4 75 88 31 97
Fax. : +33 (0)4 75 88 32 73
Web: https://www.lesranchisses.fr/
Directeur van de publicatie: Philippe Chevalier

Conceptie en productie :

Interaview Production
82, avenue du Général Patton,
49000 Angers
Web: http://www.interaview.com

Algemene verkoopvoorwaarden

Geldigheid van het reserveringsformulier:

De gebruiker van deze website wordt geïnformeerd dat de reservering overeen komt met een reservering gevolgd door een online betaling. Wanneer u uw bestelling bevestigt door op de knop "Reserveer deze verzorging" te klikken, verklaart u deze bestelling te accepteren, net als het geheel van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden en dat zonder enig voorbehoud. Uw bestelling wordt vervolgens verwerkt zodat er later telefonisch contact met u kan worden opgenomen om u een persoonlijk voorstel te doen over een tijdstip die u het beste uitkomt.

Echter, we behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren van klanten met wie geschillen over de betaling van een eerdere bestelling bestaan.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen zijn alleen geldig binnen de geldigheidsduur van de aanbieding en zolang de voorraad strekt. De prijzen op deze website worden weergegeven in euro's en kunnen in de loop van het jaar veranderen, maar bestelde producten worden gefactureerd tegen de prijzen die gelden op het moment van de bestelling.

Onze producten worden uitsluitend verkocht in onze distributienetwerken. Daarom is de verkoop, de aankoop van onze producten voor wederverkoop of om ze als cadeau buiten ons netwerk aan te bieden, met name via websites, verboden. Afgezien van een schending van het merk of de integriteit van onze producten, kunnen dergelijke acties leiden tot burgerlijke aansprakelijkheid en strafzaken tegen de overtreders.

Aanbiedingen van onze producten op de website zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt.

De verzorgingen van NaturSpa

De gereproduceerde foto's en teksten die de producten illustreren zijn niet contractueel. Daarom kan NaturSpa Ranchisses niet verantwoordelijk worden gehouden als één van deze foto's of teksten een fout bevat. De op deze site gepresenteerde producten zijn in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Klantenservice

Onze schoonheidsspecialisten zijn beschikbaar op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zondag, van 10 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 21 uur, om uw vragen te beantwoorden. Als u vragen hebt of uitleg wenst over de reservering van uw verzorging, een product wilt ruilen, een factuur wilt verifiëren of een andere vraag hebt, neem dan gerust contact met ons op:

 • Per e-mail:reception@lesranchisses.fr
 • Telefonisch: op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag, zondag, van 10 tot 18 uur en zaterdag van 10 tot 21 uur op tel. 04 75 88 31 97
 • Door te schrijven naar:
  NaturSpa
  Route de Rocher
  07110 Largentière, Frankrijk

Respect van de privacy

Persoonlijke gegevens en cookies

LES RANCHISSES houdt rekening met de zorgen van gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en persoonlijke gegevens.

LES RANCHISSES voldoet aan de verplichtingen van de CNIL ("Nationale Commissie Informatica en Vrijheid").

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op grond van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna "Wet ‘computergegevens en vrijheid’) kan LES RANCHISSES persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens, enz.) of niet-nominatieve gegevens verzamelen (voorkeuren, informatie over favoriete onderdelen, enz.) wanneer de gebruiker de website bezoekt (hierna de "Site") om de gebruiker te kunnen identificeren, hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren door gebruikerservaringen te verwerken.

 

1 - DE ONTVANGER VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

LES RANCHISSES is de ontvanger van de gegevens.

In elk geval stuurt LES RANCHISSES persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

 
 • de gebruiker voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie,
 • LES RANCHISSES deze informatie met derden moet delen om de verwachte service aan te kunnen bieden,
 • LES RANCHISSES aanbiedingen van partners aan de gebruiker wenst te sturen,
 • LES RANCHISSES door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit wordt verzocht om de informatie te delen.
 

LES RANCHISSES kan ook persoonlijke gegevens van gebruikers aan derde partijen doorgeven in het kader van statistische studies over het gebruik van de Site en met het oog om de Site te optimaliseren. Voor dit gebruik blijven de persoonlijke gegevens van gebruikers anoniem.

 

2 - DOELEN VAN HET INZAMELEN VAN GEGEVENS

Via de Site verzamelt LES RANCHISSES gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

 • het aanbieden van de Site en het persoonlijk aan de gebruiker aanpassen van de Site
 • beheer van het abonnement op de nieuwsbrief (abonnementen en afmeldingen),
 • commerciële en promotionele aanbiedingen van LES RANCHISSES.
 

LES RANCHISSES verplicht zich ertoe om alle persoonlijke informatie die hem door de gebruiker is toevertrouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Computergegevens en Vrijheid te behandelen en te bewaren, alleen om de gebruiker op de hoogte te houden van het nieuws van LES RANCHISSES en om deze te laten profiteren van aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van LES RANCHISSES.

 

3 - VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:

voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens worden binnen 2 maanden na de opzegging van het abonnement van een gebruiker verwijderd;

De andere gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.

 

LES RANCHISSES heeft er alles aan gedaan om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

Er zijn geavanceerde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd, waaronder maatregelen met betrekking tot informatiesystemen.

Maar LES RANCHISSES heeft geen controle over alle risico's die gepaard gaan met het functioneren van het internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan van mogelijke risico's die zijn verbonden aan het gebruik en de werking van het Internet.

 

4 - RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid hij er het recht op heeft zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door daartoe via internet naar het volgende e-mailadres een verzoek te sturen (waarbij de aard van zijn verzoek duidelijk wordt aangegeven):

 

reception@lesranchisses.fr

 

Of per brief naar het volgende adres

Domaine les Ranchisses
ROUTE DE ROCHER,
07110 Largentière

LES RANCHISSES verplicht zich ertoe een dergelijk verzoek binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om er niet mee akkoord te gaan dat vanwege legitieme redenen zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

 

5 - COOKIES, GEGEVENS OVER HET BEZOEK EN DE LOCATIE

Bij het bezoeken van de Site en na de acceptatie van het verder bezoeken van de Site door de gebruiker, kan een cookie gedurende maximaal 13 maanden in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker worden geïnstalleerd en opgeslagen, om de navigatie te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de Site vast te leggen (bezochte pagina's, datum en tijdstip van het bezoek, enz.)

 

De opgeslagen cookies maken het mogelijk:

 • om het bezoek van de Site te vergemakkelijken, om de interesse en de ergonomie van de geraadpleegde diensten op de Site te verbeteren, en om de presentatie van de Site aan te passen;
 • om de informatie over een formulier dat de gebruiker op de Site heeft ingevuld op te slaan (registratie of toegang tot het account) of informatie over de door de gebruiker gekozen producten op de Site (inhoud van een winkelwagentje, enz.);
 • om het aantal bezoekers van op de Site te tellen en daarmee statistieken te genereren.
 

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen. Door deze handeling worden echter alle cookies verwijderd die door de browser worden gebruikt, inclusief cookies van andere websites, wat kan leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan het bezoek aan de Site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

 

Voor het beheer van cookies en gebruikersvoorkeuren is de configuratie van elke Internetbrowser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de gebruiker weet hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

 

Uitschakelen Cookies als u online bent:

 
Categorieën van de CookiesWijze van uitschakeling
Analytische en prestatiecookiesGoogle Analytics
Cookies voor sociale mediaFacebook
Instagram
Twitter
YouTube
 

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Bezoek de website Youronlinechoices van digitale reclamemakers die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), om cookies van reclamemakers die lid zijn van deze vereniging te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het bezoek aan de Site waarschijnlijk wijzigt of bemoeilijkt.

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid op internet:

Boodschappen die u via internet naar ons stuurt kunnen door het web onderschept worden. Totdat deze bij ons aankomen kunnen wij hun vertrouwelijkheid niet garanderen. Verzeker u ervan dat u geen persoonlijke, vertrouwelijke of gevoelige informatie doorgeeft, of informatie van derden. Daarnaast kunnen elektronische boodschappen die wij ontvangen tussen de zender en de ontvanger vervalst worden. Stuur daarom zo nodig altijd dit soort informatie via de post. Derhalve behandelen wij geen enkele klacht, aanvraag of vraag om advies via internet. Stuur ons al uw vragen alleen maar via de post. Neem schriftelijk contact op met het bedrijf Domaine Les Ranchisses om meer informatie te verkrijgen over de te volgen procedures of over zaken die aanhangig zijn.  

Respect van copyright

Gebruik van de informatie op de site en copyright:

Alle informatie die op de site van het bedrijf Domaine Les Ranchisses staat is uitsluitend informatief voor privé gebruik. Iedere andere vorm van gebruik is strikt verboden. Het bedrijf Domaine Les Ranchisses doet er alles aan om de informatie op de site zo goed mogelijk bij te houden en de juistheid ervan te verzekeren. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen Daarom attenderen wij de bezoeker erop dat hij/zij alle informatie via andere middelen dient te verifiëren, ook door het bedrijf zelf te benaderen. Derhalve is het bedrijf Domaine Les Ranchisses onder geen beding aansprakelijk: in geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie; voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site van buitenaf waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd; en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, dit geldt ook voor het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend. Daar komt bij dat, als het niet anders is aangegeven, alle intellectuele eigendomsrechten op de documenten op deze site en alle elementen waar deze site uit bestaat, het exclusieve eigendomsrecht zijn van het bedrijf Domaine Les Ranchisses of van zijn leveranciers, en u geen enkel ander recht geven dan het consulteren van de site. De reproductie van alle informatie op deze site is alleen toegestaan voor een persoonlijk en privé gebruik, iedere andere reproductie of gebruik van kopieën is uitdrukkelijk verboden. Alle merken die op deze site worden genoemd zijn het eigendom van de respectievelijke bedrijven. Alle producten, logo’s en beeldmateriaal die op deze site worden genoemd zijn het eigendom van de respectievelijke merken. De foto’s die de producten laten zien zijn niet contractueel.

Technische informatie:

De site is 24 uur per dag en 8 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van de communicatienetwerken of technische problemen. Voor onderhoud kan de site op ieder moment onderbroken worden.

Deze site valt onder de Franse wet:

Het niet respecteren van de genoemde bepalingen kan tot strafrechtelijke vervolging en sancties leiden. Dit document is opgesteld en moet geïnterpreteerd worden volgens het Franse recht en valt onder de competentie van een Franse rechtbank. Als één van de bepalingen van deze tekst komt te vervallen, nietig wordt verklaard of zonder juridisch effect is blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Beveiliging en privacy op het netwerk:

Berichten die u via het internet naar ons toestuurt kunnen worden onderschept op het netwerk. Tot ze ons bereiken, kan de vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd.

Zorg ervoor dat u geen persoonlijke informatie verspreidt of onnodig vertrouwelijke en gevoelige informatie of informatie van derden openbaart. Daarnaast kan de vermelding van de afzender van e-mails die we ontvangen, vervalst worden. Als u ons dergelijke informatie wilt toesturen, doe dat dan in een brief die u met de Post verstuurt. Daarom zal geen enkele klacht, aangifte of verzoek tot advies ingediend via Internet, in aanmerking worden genomen.

Dien uw verzoeken alleen per brief in. Om meer informatie te krijgen over de te volgen procedures of ingediende verzoeken, neem dan schriftelijk contact op met het Domaine Les Ranchisses.

Respecteren van auteursrechten

Gebruik van de op de website aanwezige informatie en auteursrechten:

het gebruik van enig document, afkomstig van de website van het bedrijf Domaine Les Ranchisses, is alleen toegestaan om informatieve redenen of voor privé-gebruik. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Het bedrijf Domaine Les Ranchisses streeft ernaar om zo goed mogelijk de juistheid en de actualisering van de informatie op deze website te garanderen, en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud te corrigeren.

Het bedrijf waarschuwt bezoekers dat het hun verantwoordelijkheid is de informatie via andere middelen te controleren, zoals door contact op te nemen met het bedrijf.

Dienovereenkomstig, wijst het bedrijf Domaine Les Ranchisses alle verantwoordelijkheid af voor: eventuele onjuistheden of omissies in de informatie op de website; voor eventuele schade als gevolg van het frauduleuze hacken door een derde partij die leidt tot veranderingen van de informatie op de website; en meer in het algemeen alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen, veroorzaakt doordat iemand toegang kreeg tot de website of juist de onmogelijkheid had om er toegang toe te krijgen, alsmede het gebruik van de website en/of het waarde toekennen aan enige informatie die direct of indirect van de website afkomstig is.

Bovendien, tenzij anders vermeld, zijn het bedrijf Domaine Les Ranchisses of zijn leveranciers, exclusieve eigenaars van de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de website en al het materiaal dat is gemaakt voor deze website, en deze verlenen daarop geen gebruikerslicentie, noch enig ander recht, behalve het recht de website te bezoeken.

De reproductie van enig document, gepubliceerd op de website van het bedrijf Domaine Les Ranchisses, is alleen toegestaan om informatieve redenen voor persoonlijk of voor privé-gebruik, elke reproductie of het gebruik van kopieën voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.

Alle handelsmerken op deze website zijn eigendom van hun respectieve bedrijven.

Alle producten, logo's en afbeeldingen op de pagina's van deze website zijn het eigendom van hun respectieve merken.

De foto's die de producten illustreren zijn niet contractueel.

Technische informatie:

De huidige site is 24/7 toegankelijk, met uitzondering bij overmacht, informatica-problemen, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen. Vanwege onderhoud kan het bedrijf de website ten allen tijde onderbreken.

Toepassing van de Franse wetgeving:

De niet-naleving van deze bepalingen stelt de overtreder bloot aan vervolgingen en strafrechtelijke sancties. Dit document is opgesteld en wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken. Als één van de bepalingen in deze tekst ongeldig, nietig of zonder juridisch gevolg blijkt te zijn, zullen alle overige bepalingen wel van kracht blijven.