Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke uitgever van de site:

N° RCS: Aubenas B 353 987 753
TVA intracommunautaire: FR93353987753
Camping Les Ranchisses
Route de Rocher
07110 Largentière
Tel: +33 (0)4 75 88 31 97
Fax : +33 (0)4 75 88 32 73
Web: www.lesranchisses.fr
Publicatie Manager: Philippe Chevalier

Ontwerp en realisatie:

Interaview Production 82, avenue du Général Patton, 49000 Angers Web: www.interaview.com

Recht op privacy

Persoonlijke gegevens en cookies

LES RANCHISSES houdt rekening met de zorgen van gebruikers over de vertrouwelijkheid van de verstrekte informatie en persoonlijke gegevens.

LES RANCHISSES voldoet aan de verplichtingen van de CNIL (“Nationale Commissie Informatica en Vrijheid”).

Als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, op grond van de wet ‘Computergegevens en Vrijheid’ van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 (hierna “Wet ‘computergegevens en vrijheid’) kan LES RANCHISSES persoonlijke gegevens (namen, voornamen, adresgegevens, enz.) of niet-nominatieve gegevens verzamelen (voorkeuren, informatie over favoriete onderdelen, enz.) wanneer de gebruiker de website bezoekt (hierna de “Site”) om de gebruiker te kunnen identificeren, hem gepersonaliseerde diensten aan te bieden of om de Site te verbeteren door gebruikerservaringen te verwerken.

 

1 – DE ONTVANGER VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

LES RANCHISSES is de ontvanger van de gegevens.
In elk geval stuurt LES RANCHISSES persoonlijke gegevens van gebruikers alleen naar een derde partij wanneer:

 

  • de gebruiker voorafgaand toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie,
  • LES RANCHISSES deze informatie met derden moet delen om de verwachte service aan te kunnen bieden,
  • LES RANCHISSES aanbiedingen van partners aan de gebruiker wenst te sturen,
  • LES RANCHISSES door een gerechtelijke autoriteit of een andere administratieve autoriteit wordt verzocht om de informatie te delen.

 

LES RANCHISSES kan ook persoonlijke gegevens van gebruikers aan derde partijen doorgeven in het kader van statistische studies over het gebruik van de Site en met het oog om de Site te optimaliseren. Voor dit gebruik blijven de persoonlijke gegevens van gebruikers anoniem.

 

2 – DOELEN VAN HET INZAMELEN VAN GEGEVENS

Via de Site verzamelt LES RANCHISSES gegevens over de gebruiker die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:

  • het aanbieden van de Site en het persoonlijk aan de gebruiker aanpassen van de Site
  • beheer van het abonnement op de nieuwsbrief (abonnementen en afmeldingen),
  • commerciële en promotionele aanbiedingen van LES RANCHISSES.

 

LES RANCHISSES verplicht zich ertoe om alle persoonlijke informatie die hem door de gebruiker is toevertrouwd in overeenstemming met de bepalingen van de Wet Computergegevens en Vrijheid te behandelen en te bewaren, alleen om de gebruiker op de hoogte te houden van het nieuws van LES RANCHISSES en om deze te laten profiteren van aanbiedingen van goederen en diensten die verband houden met de activiteit van LES RANCHISSES.

 

3 – VEILIGHEID EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS

De gegevens worden bewaard gedurende een periode die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld:

voor het beheer van het abonnement op de nieuwsbrief worden de gegevens bewaard zolang het abonnement geldig is en alle gegevens worden binnen 2 maanden na de opzegging van het abonnement van een gebruiker verwijderd;

De andere gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard.

 

LES RANCHISSES heeft er alles aan gedaan om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de verwerkte persoonlijke gegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of vernietigd of dat onbevoegde derden er toegang toe hebben.

Er zijn geavanceerde technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen ingevoerd, waaronder maatregelen met betrekking tot informatiesystemen.

Maar LES RANCHISSES heeft geen controle over alle risico’s die gepaard gaan met het functioneren van het internet en vestigt de aandacht van gebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die zijn verbonden aan het gebruik en de werking van het Internet.

 

4 – RECHTEN VAN GEBRUIKERS

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid hij er het recht op heeft zijn persoonlijke gegevens op elk gewenst moment in te zien, bij te werken, te corrigeren en te verwijderen, door daartoe via internet naar het volgende e-mailadres een verzoek te sturen (waarbij de aard van zijn verzoek duidelijk wordt aangegeven): 

 

reception@lesranchisses.fr

 

Of per brief naar het volgende adres

 

Domaine les Ranchisses
ROUTE DE ROCHER,
07110 Largentière

 

LES RANCHISSES verplicht zich ertoe een dergelijk verzoek binnen zeven werkdagen te verwerken.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij, in overeenstemming met de Wet Computergegevens en Vrijheid, op elk moment het recht heeft om er niet mee akkoord te gaan dat vanwege legitieme redenen zijn persoonlijke gegevens worden verwerkt.

 

5 – COOKIES, GEGEVENS OVER HET BEZOEK EN DE LOCATIE

Bij het bezoeken van de Site en na de acceptatie van het verder bezoeken van de Site door de gebruiker, kan een cookie gedurende maximaal 13 maanden in het geheugen of op de harde schijf van de gebruiker worden geïnstalleerd en opgeslagen, om de navigatie te vergemakkelijken. Een cookie maakt de identificatie van de gebruiker niet mogelijk, maar is een element dat wordt gebruikt om informatie over de navigatie op de Site vast te leggen (bezochte pagina’s, datum en tijdstip van het bezoek, enz.)

 

De opgeslagen cookies maken het mogelijk:

  • om het bezoek van de Site te vergemakkelijken, om de interesse en de ergonomie van de geraadpleegde diensten op de Site te verbeteren, en om de presentatie van de Site aan te passen;
  • om de informatie over een formulier dat de gebruiker op de Site heeft ingevuld op te slaan (registratie of toegang tot het account) of informatie over de door de gebruiker gekozen producten op de Site (inhoud van een winkelwagentje, enz.);
  • om het aantal bezoekers van op de Site te tellen en daarmee statistieken te genereren.

 

Elke gebruiker kan het opslaan van cookies weigeren door de parameters van zijn internetbrowser aan te passen. Door deze handeling worden echter alle cookies verwijderd die door de browser worden gebruikt, inclusief cookies van andere websites, wat kan leiden tot het wijzigen of verlies van bepaalde instellingen of informatie. Het verwijderen van cookies kan het bezoek aan de Site wijzigen of zelfs bemoeilijken.

 

Voor het beheer van cookies en gebruikersvoorkeuren is de configuratie van elke Internetbrowser anders. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser, waardoor de gebruiker weet hoe hij zijn wensen voor cookies kan wijzigen.

 

Uitschakelen Cookies als u online bent:

 

Categorieën van de Cookies

Wijze van uitschakeling

Analytische en prestatiecookies

Google Analytics

Cookies voor sociale media

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

 

Gebruik van online platforms voor het beheer van advertentiecookies:

Bezoek de website Youronlinechoices van digitale reclamemakers die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance), om cookies van reclamemakers die lid zijn van deze vereniging te weigeren of te accepteren.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van cookies het bezoek aan de Site waarschijnlijk wijzigt of bemoeilijkt.

 

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid op internet:

Boodschappen die u via internet naar ons stuurt kunnen door het web onderschept worden. Totdat deze bij ons aankomen kunnen wij hun vertrouwelijkheid niet garanderen.

Verzeker u ervan dat u geen persoonlijke, vertrouwelijke of gevoelige informatie doorgeeft, of informatie van derden. Daarnaast kunnen elektronische boodschappen die wij ontvangen tussen de zender en de ontvanger vervalst worden. Stuur daarom zo nodig altijd dit soort informatie via de post. Derhalve behandelen wij geen enkele klacht, aanvraag of vraag om advies via internet.

Stuur ons al uw vragen alleen maar via de post. Neem schriftelijk contact op met het bedrijf Domaine Les Ranchisses om meer informatie te verkrijgen over de te volgen procedures of over zaken die aanhangig zijn.

 

Respect van copyright

Gebruik van de informatie op de site en copyright:

Alle informatie die op de site van het bedrijf Domaine Les Ranchisses staat is uitsluitend informatief voor privé gebruik. Iedere andere vorm van gebruik is strikt verboden.

Het bedrijf Domaine Les Ranchisses doet er alles aan om de informatie op de site zo goed mogelijk bij te houden en de juistheid ervan te verzekeren. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen

Daarom attenderen wij de bezoeker erop dat hij/zij alle informatie via andere middelen dient te verifiëren, ook door het bedrijf zelf te benaderen.

Derhalve is het bedrijf Domaine Les Ranchisses onder geen beding aansprakelijk: in geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie; voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site van buitenaf waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd; en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, dit geldt ook voor het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

Daar komt bij dat, als het niet anders is aangegeven, alle intellectuele eigendomsrechten op de documenten op deze site en alle elementen waar deze site uit bestaat, het exclusieve eigendomsrecht zijn van het bedrijf Domaine Les Ranchisses of van zijn leveranciers, en u geen enkel ander recht geven dan het consulteren van de site.

De reproductie van alle informatie op deze site is alleen toegestaan voor een persoonlijk en privé gebruik, iedere andere reproductie of gebruik van kopieën is uitdrukkelijk verboden.

Alle merken die op deze site worden genoemd zijn het eigendom van de respectievelijke bedrijven.

Alle producten, logo’s en beeldmateriaal die op deze site worden genoemd zijn het eigendom van de respectievelijke merken.

De foto’s die de producten laten zien zijn niet contractueel.

Technische informatie:

De site is 24 uur per dag en 8 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, problemen in verband met de structuur van de communicatienetwerken of technische problemen. Voor onderhoud kan de site op ieder moment onderbroken worden.

Deze site valt onder de Franse wet:

Het niet respecteren van de genoemde bepalingen kan tot strafrechtelijke vervolging en sancties leiden. Dit document is opgesteld en moet geïnterpreteerd worden volgens het Franse recht en valt onder de competentie van een Franse rechtbank. Als één van de bepalingen van deze tekst komt te vervallen, nietig wordt verklaard of zonder juridisch effect is blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Kies de periode van uw verblijf